Wat is een levensexecuteur?

Wat een executeur(-testamentair) is weten de meeste mensen. Dat is de persoon die u hebt aangewezen om uw nalatenschap af te wikkelen. Maar stel u bent nog niet overleden en u kunt uw eigen belangen niet meer zelf behartigen. Uw executeur kan nog niet aan de slag! Wie regelt dan uw zaken? Als u de regie in eigen hand wilt houden, benoem dan een levensexecuteur. Deze persoon behartigt dan uw belangen zowel tijdens uw leven als na uw overlijden conform uw wensen. Het is uw eigen vertrouwenspersoon. De term levensexecuteur is bedacht door prof. dr. B.M.E.M. Schols.

Hoe benoemt u een (levens)executeur?

De executeur benoemt u in een notariële akte bij de notaris. De levensexecuteur geeft u via (een) volmacht(en) uitgebreide bevoegdheden.

Heeft de levensexecuteur dan een vrijbrief in handelen?

U kunt in het (levens)testament waarborgen inbouwen indien u dat wenst. Hiermee voorkomt u misbruik.

Wat is een levenstestament?

Een Levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als een volmacht en waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Ook een eventuele medische wilsverklaring (waaronder een euthanasie verzoek) kunt u er in opnemen of aanhechten (wel is het van belang hierover vooraf contact te hebben met uw arts). U blijft zelf de Regie houden ook in moeilijke omstandigheden.

 

Contact ons:

*
*
captcha
* verplicht invullen a.u.b.
    Follow us

    Meer informatie?

    Picture

    Regiehouden.nl